Partner serwisu

Patronat

Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych www.ptpn.org.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Dializacyjnych i Transplantologicznych www.ptpdit.org.pl

Europejskie Pielęgniarek Dializacyjnych i Transplantologicznych http://www.edtnaerca.org/

Amerykańskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych www.annanurse.org