Partner serwisu

Patronat

Optymalizacja leczenia zaburzeń wapniowo-fosforanowych poprawia przeżycie hemodializowanych pacjentów

Data publikacji: 11 Grudzień 2015

Fernandez-Martin JL i wsp

Improvement of mineral and bone metabolism markers is associated with better survival in haemodialysis patients: the COSMOS study

Nephrol. Dial. Transplant. 2015; 30: 1542–1551

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej są uznanym czynnikiem ryzyka zwiększonej śmiertelności wśród dializowanych pacjentów. Dlatego godne uwagi wydają się wszystkie próby optymalizacji ich terapii. W prospektywnym obserwacyjnym badaniu COSMOS (Current management of secondary hyperparathyroidism: a Multicentre Observational Study) wzięło udział niemal 7000 hemodializowanych pacjentów z 20 państw europejskich, w tym z Polski. Wyniki swoich badań autorzy przedstawili we wrześniowym numerze Nephrol. Dial. Transplant. Na podstawie trwającej 3 lata obserwacji ich losów, z użyciem uznanych technik statystycznych, autorzy podjęli próbę określenia optymalnych stężeń wapnia, fosforu i parathormonu (PTH), tj. takich, które są związane z najniższą śmiertelnością. Zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie stężenia ww. parametrów stanowią niezależne czynniki ryzyka zgonu. W badaniu COSMOS najniższe ryzyko stwierdzono w przypadku stężenia fosforu wynoszącego 4,4 mg/dl, stężenia wapnia równego 8,8 mg/dl oraz stężenia PTH o wartości 398 pg/ml. Optymalne przedziały w odniesieniu do omawianych parametrów wynosiły, odpowiednio, 3,6–5,2 mg/dl, 7,9–9,5 mg/dl oraz 168–674 pg/ml. Co więcej, wśród pacjentów ze stężeniem fosforu przekraczającym 5,2 mg/dl i stężeniem wapnia przekraczającym 9,5 mg/dl obniżenie tych wartości wiązało się ze znaczącą redukcją ryzyka zgonu. Podobne zmniejszenie ryzyka stwierdzono u chorych, u których w toku obserwacji wzrastało wyjściowo niskie (< 168 pg/ml) stężenie PTH. Przewagą badania COSMOS nad wcześniejszymi pracami dotyczącymi zaburzeń wapniowo-fosforanowych hemodializowanych pacjentów jest zarówno populacyjny zasięg badanej grupy (20 europejskich państw), jak i zastosowanie nowych metod statystycznych w celu otrzymania maksymalnie wiarygodnych wyników. Autorzy badania wierzą, że stwierdzone przez nich ww. optymalne zakresy parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej staną się nowymi normami w zaleceniach i wytycznych poświęconych tej tematyce.

kod identyfikacyjny:
Strona nefroedu.pl wykorzystuje pliki cookies. Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl