Partner serwisu

Patronat

Hemodialfiltracja online zmniejsza śmiertelność dializowanych

Data publikacji: 10 Wrzesień 2016

S.A.E. Peters i wsp. Haemodiafiltration and Mortality in End-Stage Kidney Disease Patients. Nephrol. Dial. Transplant. 2016; 31(6): 978–984.

Śmiertelność wśród pacjentów hemodializowanych (HD) pozostaje na wysokim poziomie. Zwiększanie dawki dializy i zwiększanie klirensu toksyn drobnocząsteczkowych podczas HD nie poprawia istotnie przeżycia chorych. Hemodialifitracja online (HDF) umożliwia usuwanie cząsteczek o większej masie cząsteczkowej, co powinno mieć wpływ na poprawę rokowania. Wyniki badań obserwacyjnych i randomizowanych prób klinicznych dotyczących wpływu tej metody leczenia nerkozastępczego na śmiertelność przynoszą rozbieżne wnioski. Wynika to m.in. ze zbyt małej liczby pacjentów włączonych do ww. badań. W czerwcowym numerze Nephrol. Dial. Transplant. opublikowano łączoną analizę indywidualnych danych (individual pooled data analysis) z czterech dużych randomizowanych badań klinicznych (CONTRAST, ESHOL, The French HDF Study, The Turkish HDF Study) porównującą wpływ HDF online i standardowej HD na śmiertelność dorosłych chorych z przewlekłą chorobą nerek wymagających dializoterapii. Analizowano dane 2793 chorych (połowa leczonych HDF online) w średnim wieku 64,1 lat, z czego ok. 30% chorowało na cukrzycę, u 37% stwierdzano chorobą sercowo-naczyniową, 85% miało przetokę tętniczo-żylną. Analiza statystyczna wyników ww. badań po 2,5 roku obserwacji chorych wykazała, że HDF online zmniejsza o 23% ryzyko śmierci z przyczyn sercowych, a także zmniejsza o 14% ryzyko śmiertelności ogólnej. Nie wykazano natomiast różnic w śmiertelności z przyczyn infekcyjnych. Wyniki analiz w podgrupach wykazały, że korzystny wpływ rokowniczy obejmuje w równym stopniu chorych młodych i starszych, dializowanych krócej i dłużej, kobiety i mężczyzn, osoby z przetoką i cewnikiem, osoby z cukrzycą, osoby z chorobą sercowo-naczyniową. Analizy wskazują, że korzystny efekt rokowniczy był obserwowany w szczególności wśród tych chorych, u których stosowano HDF online z większymi objętościami ultrafiltracji. Wyliczona minimalna objętość ultrafiltracji zmniejszająca śmiertelność to według autorów 23 l na sesję (69 l na tydzień). Wyniki pracy Petersa dostarczają ważnego dowodu potwierdzającego tezę, że HDF online jest metodą leczenia, która może zmniejszyć śmiertelność wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek wymagających dializoterapii. Wskazane są dalsze badania kontrolowane, które określiłyby rekomendowaną objętość utrafiltracji dla tej metody leczenia.

kod identyfikacyjny:
Strona nefroedu.pl wykorzystuje pliki cookies. Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl