Partner serwisu

Patronat

Nefropatia błoniasta: co nowego w patogenezie i terapii ?

Nefropatia błoniasta zajmuje trzecie miejsce w rozpoznaniach biopsyjnych kłębuszkowych zapaleń nerek w Polsce. Celem wykładu było przedstawienie najnowszych doniesień na temat patogenezy tej choroby oraz aktualnych zaleceń dotyczących jej terapii.