Partner serwisu

Patronat

VA-NEPHRON D

VA-NEPHRON D (Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes study)

Fried LF i wsp.

Combined angiotensin inhibition for the treatment of diabetic nephropathy

N. Engl. J. Med. 2013; 369: 1892–1903

Celem badania VA-NEPHRON D (Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes study) była ocena wpływu leczenia podwójną blokadą układu RAA (inhibitor konwertazy, inhibitor ACE + sartan, ARB) na progresję przewlekłej choroby nerek (PChN) u chorych z cukrzycą typu 2 i białkomoczem w porównaniu z leczeniem monoterapią ARB. Do badania włączono 1448 pacjentów w 2. lub 3. stadium PChN. Średni wiek badanej populacji wynosił 64 lata. Wszyscy badani przyjmowali ARB, losartan w dawce 100 mg/dobę i poddano ich randomizacji do przyjmowania placebo lub leczenia inhibitorem ACE — lisinoprilem — w dawce od 10 do 40 mg. Pierwotnym punktem końcowym badania było wystąpienie schyłkowej niewydolności nerek lub obniżenie eGFR o 50% (lub 30 ml/min), lub śmierć pacjenta. Po upływie 2,2 roku obserwacji badanie przedwcześnie przerwano z powodu wystąpienia niebezpiecznym objawów niepożądanych w grupie poddanej łączonej terapii. Hiperkaliemia i ostra niewydolność nerek występowały znamiennie częściej: odpowiednio 6,3 vs. 2,6 incydentu/100 osób/rok (p < 0,001) i 12,2 vs. 6,7 incydentu/100 osób/rok (p < 0,001). Do momentu zakończenia badania nie obserwowano żadnych równic w zakresie częstości występowania pierwotnego punktu końcowego między porównywanymi terapiami. Autorzy badania konkludują, że duże ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń niepożądanych, przy jednoczesnym braku udowodnionych odległych korzyści w aspekcie spowolnienia progresji PChN, skłania do niestosowania terapii skojarzonej inhibitorem ACE plus ARB u chorych z nefropatią cukrzycową.

kod identyfikacyjny:
Strona nefroedu.pl wykorzystuje pliki cookies. Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl