Partner serwisu

Patronat

SYMPLICITY HTN-3

SYMPLICITY HTN-3

Bhatt DL i wsp.

A Controlled Trial of Renal Denervation for Resistant Hypertension

N. Engl. J. Med. 2014; 370: 1393–1401

Nadciśnienie tętnicze jest obecnie chorobą powszechną; według badania NATPOL w Polsce choruje na nie co trzeci dorosły. Nadciśnienie oporne definiuje się jako niemożność obniżenia ciśnienia skurczowego poniżej 140 mm Hg mimo zastosowaniu co najmniej trzech leków hipotensyjnych w maksymalnych tolerowanych dawkach, w tym diuretyku. Według różnych opracowań dotyczy ono 2–10% chorych na nadciśnienie tętnicze. Ci pacjenci charakteryzują się szczególnie wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, ze zgonem włącznie. W patomechanizmie nadciśnienia tętniczego, w tym jego opornej na leczenie postaci, dużą rolę odgrywa aktywność współczulnego układu nerwowego. Dlatego próby jej zmniejszenia, na przykład poprzez odnerwienie tętnic nerkowych, były w ostatnich latach przedmiotem wielu prac doświadczalnych i klinicznych. Ich wyniki okazały się na tyle obiecujące, że kwestię skuteczności odnerwienia tętnic nerkowych w leczeniu opornego nadciśnienia tętniczego postanowiono zweryfikować w dużym randomizowanym badaniu klinicznym. Pacjenci, w liczbie 535, po spełnieniu licznych warunków włączenia do badania, zostali poddani randomizacji do grupy badanej, w której odnerwienie tętnic nerkowych przeprowadzono za pomocą wewnątrznaczyniowego cewnika emitującego energię prądu o wysokiej częstotliwości, bądź do grupy kontrolnej, w której przeprowadzano jedynie cewnikowanie (arteriografię) tętnic nerkowych. Punktami końcowymi były wartości ciśnienia tętniczego po 6 miesiącach od zabiegu. Wyniki okazały się dużym rozczarowaniem, zarówno dla lekarzy, producentów aparatury do ablacji, jak i przede wszystkim dla pacjentów, dla których metoda ta miała być szansą na normalizację ciężkiego, opornego na leczenie farmakologiczne nadciśnienia. Po 6 miesiącach średnie skurczowe ciśnienie tętnicze obniżyło się o 14,13 ± 23,93 mm Hg w grupie badanej i o 11,74 ± 25,94 mm Hg w grupie kontrolnej (różnica między grupami 2,39 mm Hg). W 24-godzinnym pomiarze ciśnienia tętniczego (ABPM, ambulatory blood pressure monitoring) średnie skurczowe ciśnienie tętnicze obniżyło się o 6,75 ± 15,11 mm Hg w grupie badanej i o 4,79 ± 17,25 mm Hg w grupie kontrolnej (różnica między grupami 1,96 mm Hg). Jak widać, różnice między grupami badaną i kontrolną okazały się bardzo małe i, faktycznie, nie osiągnęły one poziomu istotności statystycznej. W artykule autorzy dyskutują nad potencjalnymi przyczynami odmiennych wyników ich badania w porównaniu z poprzednimi pracami. Wśród głównych przyczyn podają retrospektywny charakter części z nich, a w badaniach prospektywnych — nieprzeprowadzenie zabiegu w grupie kontrolnej (próba niezaślepiona), a także porównywanie wyników do wartości wyjściowych, a nie do wyników uzyskanych w grupie kontrolnej (brak grupy kontrolnej). Po ukazaniu się pracy w kwietniowym wydaniu NEJM pojawiły się, oczywiście, liczne komentarze, zarówno w samym NEJM (np. NEJM 2014; 370: 1454–1457), jak i w piśmiennictwie poświęconym nadciśnieniu tętniczemu (Curr. Hyperts. Rep. 16; 8: 460), a także w czaspismach nefrologicznych (Kidney Int. 2014; 85: 999–1001). Wszyscy autorzy podkreślają prawidłową metodykę i staranność przeprowadzenia badania SYMPLICITY HTN-3. Ze smutkiem przyznają, że przedstawione wyniki stanowią przekonujący argument przeciwko standardowemu stosowaniu odnerwienia tętnic nerkowych w leczeniu opornego nadciśnienia tętniczego.

kod identyfikacyjny:
Strona nefroedu.pl wykorzystuje pliki cookies. Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl