Partner serwisu

Patronat

SHARP

SHARP (Study of Heart and Renal Protection)

Baigent C i wsp.:

The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial.

Lancet (2011) 377: 2181-2192

Pacjenci z PChN są narażeni na zwiększone ryzyko powikłań i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Inhibitory reduktazy HMG-CoA (statyny), które obniżają poziom cholesterolu a także wykazują korzystne właściwości plejotropowe, wydawać by się mogły korzystną opcją terapeutyczną także wśród chorych z PChN. Dotychczasowe badania nad zastosowaniem statyn u pacjentów leczonych nerkozastępczo (4D, AURORA, ALERT) przyniosły jednak rozczarowujące wyniki. Badania obserwacyjne i analizy post hoc badań klinicznych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym wskazywały jednak na potencjalne korzyści ze stosowania tych leków wśród chorych z PChN w stadium 1-4. Rozstrzygnięcie w tej kwestii miało przynieść badanie SHARP (Study of Heart and Renal Protection). W badaniu wzięło udział ponad 9000 pacjentów z PChN, w tym także dializowanych. U połowy pacjentów stosowano simwastatynę i ezetimib, lek zmniejszający wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego. Druga połowa otrzymywała placebo. Leczenie hipolipemizujące wiązało się obniżeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL o 0,85 mmol/l. W obserwacji 5-letniej stwierdzono 17% redukcję ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego (p = 0,002), na który składały się: zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca, udar niedokrwienny bądź interwencja sercowo-naczyniowa (koronaroplastyka lub pomostowanie tętnic wieńcowych). Redukcja ta bardziej zaznaczona była u pacjentów znajdujących się we wcześniejszych stadiach PChN, ale była też zauważalna wśród chorych dializowanych. Nie przełożyło się to jednak na redukcję ryzyka zgonu - śmiertelność w grupie leczonej wyniosła 24,6%, a w grupie placebo 24,1% - była więc w obu grupach praktycznie taka sama. Na podstawie tego badania, jak również poprzednich dużych badań klinicznych nad zastosowaniem statyn w PChN, wydaje się, że nie są to leki, które w zasadniczy sposób mogłyby wpłynąć na redukcję śmiertelności pacjentów z PChN.

kod identyfikacyjny:
Strona nefroedu.pl wykorzystuje pliki cookies. Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl