Partner serwisu

Patronat

REIN

REIN (Ramipril Efficacy In Nephropathy)

Ruggenenti P et al.

(Gruppo Italiano di Studi Epidemiologici in Nefrologia - GISEN): Randomised placebo-controlled trial of effect of ramipril on decline in glomerular filtration rate and risk of terminal renal failure in proteinuric, non-diabetic nephropathy.

Lancet 1997; 349: 1857-63.

Ruggenenti et al.

Renal function and requirement for dialysis in chronic nephropathy patients on long-term ramipril: REIN follow-up trial. Gruppo Italiano di Studi Epidemiologici in Nefrologia (GISEN). Ramipril Efficacy in Nephropathy.

Lancet 1998; 352 (9136): 1252-1256.

Ruggenenti P et al.

Renoprotective properties of ACE-inhibition in non-diabetic nephropathies with non-nephrotic proteinuria.

Lancet 1999; 354 (9176): 359-364.

Jak wspomniano w opisie badania AIPRI, pewną jego słabością było istnienie różnic w wartościach ciśnienia tętniczego pomiędzy grupami otrzymującymi inhibitor ACE i placebo. Różnicy tej uniknięto w drugim badaniu nad zastosowaniem inhibitorów ACE w populacji pacjentów z PChN o etiologii innej niż cukrzycowa. W badaniu REIN (Ramipril Efficacy In Nephropathy), opublikowanym w 1997 r., udział wzięło 352 pacjentów. Podzielono ich na dwie grupy na podstawie obserwowanego białkomoczu. W grupie I wynosił on 1-3 g, a w grupie II ponad 3 g na dobę. Następnie, w sposób randomizowany, pacjentom przepisano ramipril lub placebo, łącznie z innymi lekami hipotensyjnymi, tak aby rozkurczowe ciśnienie tętnicze było niższe niż 90 mmHg w obu grupach. Badanie w grupie II zakończono przed planowanym czasem. Okazało się mianowicie, że już po dwóch latach od rozpoczęcia badania różnice pomiędzy grupą leczoną ramiprilem a pacjentami otrzymującymi placebo uzyskały znaczną znamienność statystyczną. Obserwowano redukcję białkomoczu oraz wolniejszy spadek przesączania kłębuszkowego w grupie leczonej ramiprilem (0,53 vs 0,88 ml/min/miesiąc). W związku z otrzymanymi wynikami ramipril zastosowano również w grupie pacjentów, którzy do tej pory otrzymywali placebo. Również wśród tych chorych stwierdzono zmniejszenie białkomoczu i zmniejszenie tempa spadku GFR. Wyniki stosowania ramiprilu w grupie pacjentów z niewielkim białkomoczem (1-3 g/dobę) zostały zaprezentowane dwa lata później. Także i w tej grupie stwierdzono znamiennie mniejszy białkomocz wśród pacjentów leczonych ramiprilem oraz mniejsze ryzyko progresji do schyłkowej niewydolności nerek w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo. Względne ryzyko wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek było niemal trzykrotnie mniejsze w grupie z inhibitorem ACE.

kod identyfikacyjny:
Strona nefroedu.pl wykorzystuje pliki cookies. Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl