Partner serwisu

Patronat

MDRD

MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)

Klahr S et al.

The Effects of Dietary Protein Restriction and Blood-Pressure Control on the Progression of Chronic Renal Disease

N Engl J Med 1994, 330:877-884.

Od ponad 50 lat dieta niskobiałkowa stosowana jest u pacjentów z PChN w celu zmniejszenia tempa postępu niewydolności nerek. Jednak efekt tego postępowania nie był badany w dużych randomizowanych badaniach. Opublikowane w 1994 r badanie MDRD miało zmienić tę sytuację. Składało się ono z dwóch odrębnych badań.
W pierwszym, przeprowadzonym na 585 osobach z GFR 25-55 ml/min/1,73m2, pacjentów randomizowano do czterech grup, które różniły się ilością stosowanego w diecie białka (dieta normobiałkowa: 1,3 g/kg masy ciała na dobę, lub dieta z ograniczeniem białka: 0,58 g/kg masy ciała na dobę) oraz ciśnieniem tętniczym (grupa normotensyjna: średnie ciśnienie 107 mmHg oraz grupa z obniżonym ciśnieniem: średnie ciśnienie 92 mmHg). Mediana obserwacji wyniosła nieco ponad dwa lata. W tym czasie nie stwierdzono znamiennych różnic w tempie spadku GFR pomiędzy poszczególnymi grupami, chociaż wśród pacjentów ze znacznym białkomoczem obserwowano niewielkie ograniczenie spadku GFR w grupie z obniżonym ciśnieniem tętniczym.
Druga część badania MDRD objęła 255 osób z GFR między 13 a 24 ml/min/1,73m2. Pacjentów tych przypisano bądź do grupy z ograniczeniem białka w diecie (0,58 g/kg masy ciała na dobę), bądź do grupy ze znacznym ograniczeniem białka (0,28 g/kg masy ciała na dobę, z suplementacją ketonowymi analogami aminokwasów). Tempo spadku przesączania kłębuszkowego okazało się nieznacznie mniejsze w grupie ze znacznym ograniczeniem białka (p=0,07). Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w ryzyku wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek czy zgonu.
Jako jedną z przyczyn tego raczej skromnego wyniku obu badań autorzy podawali wolniejszy, niż zakładano, spadek GFR u pacjentów z grupy kontrolnej oraz stosunkowo krótki czas obserwacji. Jak podkreślano w cytowanej powyżej pracy poglądowej na temat badań klinicznych w nefrologii (Novak et al. Kidney Int 2008 74, 1121-1127) badanie MDRD cierpi na tzw. healthy volunteer bias, zjawisko znane przy projektowaniu i prowadzeniu badań klinicznych. Polega ono na tym, że do badań tych chętniej zgłaszają się pacjenci zdrowsi i bardziej zmotywowani do leczenia, niż cała badana populacja.
Badanie MDRD, jak również inne, mniejsze badania oceniające wpływ diety niskobiałkowej na progresję choroby nerek zostały w zeszłym roku połączone w postaci meta-analizy autorstwa D. Fouque'a i M Laville'a (Cochrane Database Syst Rev. 2009; 8(3): CD001892). Autorzy zebrali w sumie 40 badań, z całkowitą liczbą pacjentów wynoszącą 2000 osób. Wynik tej analizy jest korzystny dla diety z ograniczeniem białka, ryzyko schyłkowej niewydolności nerek było o 32% niższe u pacjentów ją stosujących.
Dla nas dodatkową korzyścią z przeprowadzenia badania MDRD jest powstanie wzoru o tej samej nazwie służącego określaniu przesączania kłębuszkowego.

kod identyfikacyjny:
Strona nefroedu.pl wykorzystuje pliki cookies. Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl