Partner serwisu

Patronat

IDEAL

Cooper BA et al.

A Randomized, Controlled Trial of Early versus Late Initiation of Dialysis.

N Engl J Med 2010; 363: 609-619.

Przewlekła choroba nerek (PChN), niezależnie od etiologii, jest schorzeniem postępującym, które u wielu pacjentów doprowadza do schyłkowej niewydolności nerek z koniecznością wdrożenia leczenia nerkozastępczego. Leczenie to stosowane jest u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek od ponad pół wieku, jednak nadal optymalny czas jego rozpoczęcia pozostaje nieznany. W ciągu ostatnich lat zauważalna jest tendencja do rozpoczynania dializoterapii wcześniej, przy stosunkowo wyższym przesączaniu kłębuszkowym. Jest to podyktowane przekonaniem o korzystnym wpływie wcześniejszego rozpoczynania dializoterapii na zmniejszenie ryzyka powikłań związanych z mocznicą. Dobrym przykładem tego zjawiska są dane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie jeszcze w 1996 r. tylko 19% pacjentów rozpoczynało leczenie nerkozastępcze przy eGFR większym niż 10 ml/min/1,73 m2 powierzchni ciała, podczas gdy w 2005 r. odsetek ten wynosił aż 45% (Am. J. Kidney Dis. 2008; 51: Suppl 1: S1-S304). Jednak wyniki licznych badań obserwacyjnech (Lancet 2001, 358: 1046-1050; J. Am. Soc. Nephrol 2002, 13: 2125-2132; J. Am. Soc. Nephrol. 2003, 14: 2305-2312; Am. J. Kidney Dis. 2005, 46: 887-896) zdawały się nie potwierdzać domniemanych korzyści „wczesnego startu". W tej sytuacji z dużym zaciekawieniem czekano na wyniki pierwszego prospektywnego randomizowanego badania klinicznego mającego na celu ocenę wpływu czasu rozpoczęcia dializy na ryzyko zgonu, a także na ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, infekcyjnych i powikłań dializoterapii.
W badaniu IDEAL wzięło udział 828 pacjentów z Australii i Nowej Zelandii. Przydzielono ich w sposób randomizowany do dwóch grup, w pierwszej (wczesnej) dializoterapię rozpoczynano przy GFR w zakresie 10-14 ml/min/1,73m2, a w drugiej (późnej), gdy GFR zmniejszał się do 5-7 ml/min/1,73m2. Niestety, w grupie „późnej" 76% pacjentów rozpoczęło leczenie przy GFR przekraczającym 7 ml/min/1,73m2 z powodu wystąpienia objawów mocznicy. W związku z tym średnia różnica w GFR pomiędzy dwiema grupami wyniosła jedynie 1,8 ml/min/1,73m2. Tym niemniej, przełożyła się ona na półroczną różnicę w czasie rozpoczęcia dializoterapii. W trakcie okresu obserwacji, którego mediana wyniosła 3,6 roku, nie stwierdzono żadnych różnic w ryzyku zgonu pacjentów, jak również w ryzyku wystąpienia drugorzędnych punktów końcowych.
Wczesne rozpoczynanie dializoterapii stanowi duże obciążenie finansowe dla sytemu ochrony zdrowia, jest także niekorzystne z punktu widzenia jakości życia pacjentów. Wyniki badania IDEAL wskazują na konieczność kierowania się w głównej mierze danymi klinicznymi, a nie liczbowymi wartościami GFR, przy podejmowaniu decyzji o rozpoczynaniu leczenia nerkozastępczego.

kod identyfikacyjny:
Strona nefroedu.pl wykorzystuje pliki cookies. Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl