Partner serwisu

Patronat

FHN Daily Trial

FHN Daily Trial (Frequent Hemodialysis Network)

The FHN Trail Group:

In-Center Hemodialysis Six Times per Week versus Three Times per Week.

N Eng J Med 2010; 363(24): 2287-2300.

Schemat leczenia hemodializą trzy razy w tygodniu pozostaje standardem dializoterapii od niemal półwiecza (Curtis FK i wsp. Trans. Am. Soc. Artif. Intern. Organs 1965; 11: 7-10). Jednak już w 1975 r. prof. Zbylut Twardowski przedstawił dowody na korzyści wynikające z większej częstotliwości zabiegów (Acta Med. Pol. 1975; 16: 33-41). Na przeszkodzie szerszemu wdrożeniu codziennej hemodializy stanęły jednak wyższe koszty tej formy terapii, a także brak akceptacji ze strony chorych. I chociaż liczba pacjentów leczonych za pomocą codziennej hemodializy, w tym hemodializy domowej, stale wzrasta, wciąż przytłaczająca większość chorych dializowanych jest trzy razy w tygodniu. Sytuację zmienić mogłyby duże randomizowane badania kliniczne weryfikujące wyniki dotychczasowych małych badań i badań obserwacyjnych. W 2010 r. w N. Eng. J. Med. ukazała się praca Chertowa i wsp., biorących udział w wieloośrodkowym badaniu FHN Daily Trial. Udział w badaniu wzięło 245 pacjentów, u 125 rozpoczęto dializoterapię sześć razy w tygodniu, pozostałych 120 dializowano w standardowy sposób. Badanie prowadzono przez 12 miesięcy, łączonym punktem końcowym był zgon w ciągu roku obserwacji lub przyrost masy lewej komory po 12 miesiącach. Drugim punktem końcowym był zgon lub pogorszenie oceny jakości życia po roku badania. Standardowy Kt/V w grupie dializowanej intensywnie był znamiennie wyższy, w porównaniu z grupą kontrolną (3.54+-0.56 vs. 2.49+-0.27). Ryzyko osiągnięcia punktów końcowych okazało się znacząco niższe u pacjentów dializowanych sześć razy w tygodniu. Obniżeniu uległo ciśnienie tętnicze i stężenie fosforanów. Wyższe natomiast w tej grupie chorych okazało się ryzyko komplikacji w zakresie dostępu naczyniowego [HR 1,71 (1,08-2,73)].
Badanie FNH było krytykowane za małą liczbę pacjentów, krótki okres obserwacji i źle dobrane punkty końcowe (łączenie „twardego" punktu końcowego w postaci zgonu pacjenta z zastępczymi punktami, masą lewej komory i oceną jakości życia). Podkreślano również dłuższy tygodniowy czas dializy u pacjentów leczonych sześć razy w tygodniu, w porównaniu z grupą leczoną standardowo (średnia 12,7 godz. vs 10,4 godz.), co uniemożliwiło ostateczne stwierdzenie, czy otrzymane wyniki są rezultatem większej częstotliwości dializoterapii, jak twierdzą autorzy, czy też większej całkowitej dawki dializy. Niemniej jednak, jeśli wyniki badania zostaną potwierdzone w badaniach kolejnych, FHN Daily Trial stanowić może ważny przyczynek dla rozpowszechnienia codziennej hemodializoterapii.

kod identyfikacyjny:
Strona nefroedu.pl wykorzystuje pliki cookies. Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl