Partner serwisu

Patronat

CANUSA

CANUSA (CANADA-USA Peritoneal Dialysis Study Group)

Churchil DN et al.

Adequacy of Dialysis and Nutrition in Continuous Peritoneal Dialysis: Association with Clinical Outcomes.

J Am Soc Nephrol 1996; 7:198-207.

Ocena klirensu małych cząstek od lat stanowiła podstawę dla określenia adekwatności dializoterapii otrzewnowej. Badanie CANUSA, przeprowadzone na początku lat 90-tych, miało na celu potwierdzenie zależności pomiędzy klirensem mocznika (Kt/V) i/lub klirensem kreatyniny (CrCl) a przeżyciem pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej. Badaniem objęto 680 pacjentów leczonych w Kanadzie i USA (stąd nazwa badania). W wieloczynnikowej analizie przeżycia Cox'a stwierdzono większe ryzyko zgonu w populacji pacjentów leczonych w Stanach Zjednoczonych. Przyczyna tej różnicy nie została wyjaśniona. Ważniejszym wynikiem badania CANUSA było jednakże stwierdzenie istotnej zależności pomiędzy klirensem małych cząstek (zarówno Kt/V jak i CrCl) a przeżyciem pacjentów. Tygodniowy Kt/V większy o zaledwie 0,1 jednostki był związany z 6% redukcją ryzyka zgonu, natomiast w następstwie wzrostu CrCl wynoszącego 5L/tydzień/1,73m2 ryzyko zgonu spadało o 7%. Wniosek autorów był taki, że klirens małych cząstek ma duże znaczenie dla przeżycia pacjentów i że, w związku z tym, należy maksymalizować zalecane dawki dializy, zwłaszcza w obliczu postępującego spadku resztkowej funkcji nerek. Trafność tego wniosku została jednak podważona pięć lat później przez tych samych autorów (Bargman JM et al. J Am Soc Nephrol 2001; 12: 2158-2162). Przeanalizowali oni ponownie badaną populację różnicując klirens małych cząstek na komponentę nerkową i zależną od dializy. Okazało się, że związek klirensu z przeżyciem jest wynikiem wpływu klirensu nerkowego. Zwiększony klirens otrzewnowy z kolei nie miał żadnego wpływu na losy pacjentów.
Autorzy próbowali tłumaczyć te wyniki większą zmiennością klirensu nerkowego w porównaniu z otrzewnowym, związkiem pomiędzy wysokim klirensem otrzewnowym a większą przepuszczalnością otrzewnej, która stanowi czynnik ryzyka zgonu pacjentów, czy wreszcie rolą przesączania kłębuszkowego w klirensie średnich cząstek. Tak czy inaczej, znaczenie adekwatności dializy otrzewnowej mierzonej klirensem małych cząstek zostało podważone.

kod identyfikacyjny:
Strona nefroedu.pl wykorzystuje pliki cookies. Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl