Partner serwisu

Patronat

balANZ

balANZ

Johnson DW i wsp.:

Effects of biocompatible versus standard fluid on peritoneal dialysis outcomes

J. Am. Soc. Nephrol. 2012; 23: 1097–1107

W dializoterapii otrzewnowej płyny opisywane jako biozgodne charakteryzują się przede wszystkim: fizjologicznym pH, obecnością wodorowęglanów jako zastosowanego buforu i zmniejszoną zawartością produktów degradacji glukozy, w porównaniu z konwencjonalnymi płynami o kwaśnym odczynie opartymi na buforze mleczanowym. Liczne badania doświadczalne wskazują na przewagę płynów biozgodnych. Donoszono o mniejszej szkodliwości dla błony otrzewnowej, lepszym klirensie cząstek, zachowaniu resztkowej funkcji nerek, zmniejszonym ryzyku wystąpienia powikłań infekcyjnych. Weryfikacja tych doniesień w populacji pacjentów leczonych dializą otrzewnową była głównym celem badania ‘balANZ’. Zakwalifikowano do niego 185 pacjentów rozpoczynających leczenie nerkozastępcze, głównie w ośrodkach w Australii i Nowej Zelandii. W wyniku randomizacji przydzielono ich do grupy badanej (n = 92) leczonej CADO przy zastosowaniu płynów biozgodnych (Balance, Fresenius Medical Care), lub do grupy kontrolnej (n = 93), w której zastosowano płyny konwencjonalne (Stay.Safe, Fresenius Medical Care). Podstawowym punktem końcowym było tempo spadku GFR (wyliczanego ze średniej z klirensu mocznika i kreatyniny). Drugorzędowymi punktami końcowymi były: czas do wystąpienia anurii, wykładniki przewodnienia, zapalenia otrzewnej, przeżycie pacjentów, „przeżycie” techniki i inne zdarzenia niepożądane. Po 2 latach obserwacji nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w tempie spadku GFR między dwiema grupami. Jednak ryzyko wystąpienia anurii w grupie leczonej płynami biozgodnymi było znamiennie niższe (HR = 0,36; 95% CI 0,13–0,96). Z kolei czas do pierwszego epizodu zapalenia otrzewnej był w tej grupie znacząco dłuższy niż w grupie kontrolnej. Przełożyło się to na niższe ryzyko wystąpienia zapalenia otrzewnej (0,30 v. 0,49 epizodu/rok; p = 0,01). Po 2 latach obserwacji stwierdzono również niższe ciśnienie tętnicze i niższe stężenia albumin w badanej grupie niż w grupie kontrolnej. Przeżycie pacjentów i techniki było porównywalne w obu grupach. Badanie balANZ jest, jak dotychczas, największym i najbardziej znaczącym badaniem klinicznym, w którym porównywano płyny konwencjonalne z biozgodnymi. Obserwowane w badaniu wydłużenie czasu do wystąpienia anurii i obniżenie ryzyka incydentów zapalenia otrzewnej wydają się uzasadniać coraz szersze zastosowanie biozgodnych płynów w praktyce klinicznej.

kod identyfikacyjny:
Strona nefroedu.pl wykorzystuje pliki cookies. Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl