Partner serwisu

Patronat

AVOID

AVOID (Aliskiren in the Evaluation of Proteinuria in Diabetes)

Parving HH et al.

Aliskiren combined with Losartan in Type 2 Diabetes and Nephropathy.

N Engl J Med 2008; 358: 2433-2446

Swego rodzaju rozwinięciem badania RENAAL z użyciem losartanu w grupie pacjentów z nefropatią cukrzycową było uzupełnienie blokady układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) o aliskiren, będący inhibitorem reniny. W badaniu AVOID udział wzięło 599 pacjentów z cukrzycową chorobą nerek, którzy już otrzymywali 100 mg losartanu dziennie. Grupę tę podzielono - 301 pacjentom dodano do leczenia aliskiren w dawce 150 mg dziennie przez pierwsze trzy miesiące, a następnie 300 mg przez kolejne trzy. Pozostałych 298 chorych otrzymało placebo. Półroczna terapia aliskirenem zmniejszyła współczynnik albumina/kreatynina o 20%. Jako że średnie ciśnienie skurczowe zmniejszyło się jedynie o 2 mmHg (p = 0,07), a rozkurczowe o 1 mmHg (p = 0,08), w stosunku do grupy kontrolnej, autorzy wysnuli wniosek, że co najmniej w pewnym stopniu wpływ aliskirenu na redukcję białkomoczu jest niezależny od jego działania hipotensyjnego. Należy zaznaczyć jednak, że badanie AVOID trwało stosunkowo krótko (sześć miesięcy) i nie oceniało progresji niewydolności nerek.

kod identyfikacyjny:
Strona nefroedu.pl wykorzystuje pliki cookies. Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl