Partner serwisu

Patronat

ADAMEX

ADEMEX (Adequacy of PD in Mexico)

Paniagua R et al.

Effects of Increased Peritoneal Clearances on Mortality Rates in Peritoneal Dialysis: ADEMEX, a Prospective, Randomized, Controlled Trial.

J Am Soc Nephrol 2002; 13: 1307-1320.

Przeprowadzone w Meksyku badanie ADEMEX miało na celu ustalenie wpływu otrzewnowego klirensu małych cząstek na przeżycie pacjentów dializowanych CADO. Miejsce przeprowadzenia badania nie było przypadkowe, to właśnie w Meksyku dializa otrzewnowa jest najbardziej popularną metodą leczenia nerkozastępczego, pacjenci dializowani otrzewnowo stanowią tam 80% chorych poddawanych dializoterapii. Badaniem objęto niemal 1000 pacjentów, których w sposób randomizowany podzielono na dwie grupy. W jednej prowadzono dotychczasowe leczenie nerkozastępcze, polegające na stosowaniu czterech dwulitrowych wymian dziennie. W grupie drugiej dializoterapię zintensyfikowano tak, aby osiągnąć otrzewnowy klirens kreatyniny wynoszący 60 L/tydzień na 1,73m2 powierzchni ciała. Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon pacjenta. W trakcie badania udało się zwiększyć tygodniowy klirens kreatyniny w grupie badanej do niemal 60 L (poziom ten został przekroczony u 59% pacjentów). Intensyfikacja dializoterapii wiązała się również ze wzrostem klirensu mocznika. Średnia wartość tygodniowego Kt/V wzrosła w grupie badanej powyżej 2,0 (poziom ten został przekroczony u 89% pacjentów). W grupie kontrolnej klirens małych cząstek pozostał na niezmienionym poziomie (CrCl 44 L/tydzień/1,73 m2 powierzchni ciała, Kt/V 1,58). W trakcie trzyletniej obserwacji nie stwierdzono żadnych różnic w przeżyciu między grupą leczoną intensywnie a grupą kontrolną.

Wnioskiem z badania był stwierdzenie, że zmiany w otrzewnowym klirensie małych cząstek, przynajmniej w badanym zakresie, nie mają wpływu na przeżycie pacjentów poddanych dializoterapii otrzewnowej. W badaniu CANUSA brak różnic w przeżyciu tłumaczono niewielką rozpiętością klirensu otrzewnowego wśród pacjentów. Hipoteza ta została jednak odrzucona w badaniu ADEMEX gdzie różnice klirensu kreatyniny i Kt/V pomiędzy grupą leczoną konwencjonalnie a grupą leczoną intensywnie były naprawdę znaczne. Pozostało przyjąć do wiadomości, że intensyfikacja dialzoterapii otrzewnowej, mająca na celu zwiększenie klirensu małych cząstek, nie ma wpływu na przeżycie pacjentów. Wyniki badania ADEMEX stanowiły jedną z głównych przyczyn zmiany zaleceń dotyczących docelowego Kt/V w dializie otrzewnowej. Został on obniżony z 2,0 na 1,7.

kod identyfikacyjny:
Strona nefroedu.pl wykorzystuje pliki cookies. Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl