Partner serwisu

Patronat

Aktualności

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 września 2016 roku odszedł od nas Pan Profesor Kazimierz Trznadel, jeden z pionierów nefrologii i dializoterapii polskiej i założycieli Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

...

więcej Profesor Kazimierz Trznadel - wspomnienie

Zapraszamy do realizacji vouchera otrzymanego podczas XII Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, który w dniach 3-5 września 2015 roku odbył się w Gdańsku.

...

więcej Streszczenia z XII Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Jednym z poważnych powikłań przewlekłej choroby nerek (PChN) są zaburzenia mineralne i kostne (PChN-PMK lub z ang. CKD-MBD, chronic kidney disease mineral and bone disorders) objawiające się nieprawidłowymi wynikami parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej, zaburzeniami struktury i funkcji układu kostnego oraz obecnością zwapnień pozaszkieletowych, głównie w naczyniach tętniczych i sercu.

...

więcej Stosowanie parykalcytolu w przewlekłej chorobie nerek w 3.–4. stadium. Stanowisko Ekspertów

Zapraszamy do lektury omówień najnowszych doniesień naukowych z prasy nefrologicznej w zakładce „Piśmiennictwo”.

...

więcej Miejsce okreotydu w leczeniu wielotorbielowatości nerek

W zakładce „Badania kliniczne” pojawiło się omówienie zakończonego niedawno badania CORAL

...

więcej Leczenie zwężenia tętnicy nerkowej — która metoda najlepsza?

23 maja 2014 ukazał się kolejny komunikat Europejskiej Agencji Leków w sprawie stosowania skojarzonej blokady układu renina–angiotensyna–aldosteron (RAA).

...

więcej Komunikat Europejskie Agencji Leków w sprawie skojarzonej blokady układu RAA

Opublikowano najnowsze wytyczne dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego według JNC 8 (Joint National Committee). Amerykański Komitet Ekspertów wydał 9 nowych rekomendacji dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych.

...

więcej Najnowsze zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego według JNC VIII

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Zespołu Ekspertów dotyczącym stosowania cynakalcetu u chorych z hiperkalcemią w przebiegu przetrwałej nadczynności przytarczyc po przeszczepieniu nerki.

...

więcej Stanowisko Zespołu Ekspertów dotyczące stosowania cynakalcetu u chorych z hiperkalcemią

W grudniu 2013 roku na łamach NEJM opublikowano wyniki badania VA-NEPHRON D, w którym analizowano wpływ terapii łączonej inhibitorem ACE i sartanem na progresję przewlekłej choroby (PChN) nerek u pacjentów z cukrzycą typu 2 (omówienie pracy w zakładce BADANIA KLINICZNE). Autorzy badania konkludują, że duże ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń niepożądanych, przy jednoczesnym braku udowodnionych odległych korzyści w aspekcie spowolnienia progresji PChN, skłania do niestosowania terapii skojarzonej inhibitorem ACE plus ARB u chorych z nefropatią cukrzycową.

...

więcej Miejsce skojarzonej blokady układu RAA po badaniu VA-NEPHRON D

Z wielkim żalem informujemy, że 14.03.2014 roku, po długiej i ciężkiej, ale znoszonej z wielką godnością chorobie zmarł Pan Profesor Wojciech Rowiński, pionier polskiej transplantologii, wieloletni Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, Konsultant Krajowy; współzałożyciel, Członek Honorowy i były Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

...

więcej Pożegnanie Profesora Wojciecha Rowińskiego

kod identyfikacyjny:
Strona nefroedu.pl wykorzystuje pliki cookies. Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl